Интерфейс тілі
Басты
Құпиялылық саясаты

Жеке деректердің ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ

Жеке деректердің осы Құпиялылық саясаты (бұдан әрі – Құпиялылық саясаты) «KDV Қазақстан» ЖШС «KDV Қазақстан» интернет-дүкеннің мобильдік қосымша арқылы немесе сайт арқылы «Интернет» ақпараттық-телекоммуникациялық желісі арқылы Пайдаланушы туралы ала алатын, барлық ақпаратқа қатысты жұмыс істейді (мәтін бойынша бұдан әрі – интернет-дүкен).

1. ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАСЫ

1.1. Осы құпиялылық Саясатында келесі терминдер қолданылады:

1.1.1. Интернет-дүкеннің әкімшілігі- жеке деректерді өндеуін жүзеге асыратын және (немесе) ұйымдастыратын , сондай-ақ жеке деректердің мақсаттарын, өндеуіне жататын, жеке деректердің құрамын, жеке деректермен жасайтын (операциялар) іс-әрекеттерді анықтайтын, «KDV Қазақстан» ЖШС атынан әрекет ететін интернет-дүкенімен басқаруға арналған уәкілетті қызметкерлер.

1.1.2. Дербес деректер- белгілі немесе (жеке деректердің субъектісіне) белгілі жеке тұлғаға тікелей және жанама түрде жататын кез келген ақпарат.

1.1.3. Жеке деректерді өңдеу-  жинауды, жазбаның жүйелендіруді, жинауды, сақтауды, (жаңартуды, өзгертуді) анықтауды, алуды, қолдануды, (таратуды, ұсынуды, қолжетімділікті) беруді,  дара биліктен айыруды, бұғаттауды, жоюды, жеке деректерді көзін құртуды қоса алғанда жеке деректермен осындай құралдарды қолданусыз немесе автоматтандыру құралдарын қолданумен жасалатын (операциялардың) іс-әрекеттердің жиынтығы немесе кез келген (операция) әрекет.

1.1.4. Жеке деректердің құпиялылығы- «KDV Қазақстан» ЖШС міндетті немесе жеке деректерге қолжетімділікті алған талапты тұлғамен өзге де заңдық негіздемесінің болуы немесе жеке деректердің субъектісінің рұқсатынсыз олардың таратуына жол бермеу.

1.1.5. Пайдаланушы- интернет-дүкеніне қолжетімділігін бар және оны «Интернет» ақпараттық-телекоммуникациялық желісі арқылы қолданатын кез келген тұлға.

1.1.6. Cookies —веб-клиенті немесе веб-браузері әр кезде тиісті сайттың бетін ашу әрекеті кезінде НТТР-сұранысында веб-серверді жіберетін, веб-серверімен жіберілетін немесе веб-пайдаланушының компьютерінде сақталатын деректердің үлкен емес фрагменті.

1.1.7. IP-адрес —IP хаттамасы бойынша құрылған, компьютерлік желісіндегі тораптың әмбебап желілік мекен-жайы.

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2.1. Интернет-дүкенді қолдану құпиялылық осы Саясатымен және Пайдаланушының жеке деректерінің өндеу шарттарымен Пайдаланушының келісімі деп білдіреді.

2.2. Құпиялылықтың Саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда Пайдаланушы интернет-дүкеннің қолдануын тоқтату қажет.

2.3. Құпиялылықтың осы саясаты интернет-дүкеніне қолданылады.  «KDV Қазақстан» ЖШС Пайдаланушы интернет-дүкенде қолжетімді, сілтеме бойынша кіруі мүмкін, үшінші тұлғалардың өзге де интернет-ресурстері немесе сайттар үшін жауап бермейді және бақыламайды.

2.4. Интернет-дүкенің әкімшілігі Пайдаланушімен ұсынылған жеке деректердің дүһұрыстығын тексермейді.

3. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТТЫҢ МӘНІ

3.1. Құпиялылықтың осы Саясаты Пайдаланушының жеке кабинетін тіркеусіз тапсырысты рәсімдеу кезінде немесе Пайдаланушының жеке кабинетін тіркеу кезінде интернет-дүкеннің Әкімшілігінің сұранысы бойынша ұсынатын пайдаланушы, жеке деректердің құпиялылығын қорғау режимін қамтамасыз ету және жарияламау бойынша «KDV Қазақстан» ЖШС міндеттемелерін орнатады.

3.2. Құпиялылық осы Саясаттының барысында өндеуге рұқсат етілген жеке деректер Пайдаланушымен өз еркімен ұсынылады және өзінде келесі ақпаратты қамтиды:

3.2.1. пайдаланушының тегі, атын;

3.2.2. Пайдаланушының байланыс телефонның;

3.2.3. Пайдаланушының (e-mail) электрондық поштаның мекен -жайын;

3.2.4. Пайдаланушының (тауарды жеткізу мекен-жайы) тұрғылықты мекен жайын/ орналасқан жерінің мекен жайын;

3.3. Интернет-дүкеннің әкімшілігі («пиксель») жүйенің статистикалық скрипті орнатылған беттерін қарау кезінде және жарнамалық блоктарды қарау процесінде автоматты түрде жіберілетін деректерді қорғайды:

 • IP мекенжайы;
 • cookies-тен ақпарат;
 • браузер жөнінде ақпарат (жарнаманы көрсетуге қолжетімділікті жүзеге асыратын өзге де бағдарламаға);
 • қолжетімділік уақыты;
 • жарнамалық блок орналасқан беттің мекен жайы;
 • реферер (алдыңғы беттіңң мекен-жайы).

3.3.1.  cookies өшіруі авторизациядан өткізуді талап ететін интернет-дүкеніне қолжетімділік мүмкінсіздігін тудыртуы мүмкін.

3.3.2. Интернет-дүкеннің әкімшілігі өзіннің келушілердің IP- мекен -жайлар жөнінде статистика жинақтауын жүзеге асырады. Осы ақпарат қаржы төлемдерін жүргізетін заңдылықты бақылау үшін, техникалық мәселелерді шешу мен анықтау мақсатымен қолданылады.

3.4. Жоғарыда уәделеспеген (сатып алулардың тарихы, қолданылатын браузерлер және операциялық жүйелер және т.б.) кез келген өзге де жеке ақпарат осы Құпиялылық Саясаттың 5.2 және 5.3 тармақшаларымен сәйкес жағдайларды қоспағанда, сенімді сақтау мен жарияламауға жатады.

4. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ АҚПАРАТТАРДЫ ЖИНАУ МАҚСАТТАРЫ

4.1. Пайдаланушылардың жеке деректерін интернет-дүкеннің Әкімшілігі келесі мақсаттарда қолдануы мүмкін:

4.1.1. Иапсырысты рәсімдеу үшін және (немесе) «KDV Қазақстан» ЖШС тауарды сатып алу-сату Шартын жасасу үшін тіркелген Пайдаланушының сәйкестендіруі.

4.1.2. Пайдаланушығы интернет-дүкеннің дәрбестендірілген ресурстарға қолжетімділікті Пайдаланушыға ұсыну.

4.1.3. Пайдаланушымен интернет-дүкенді қолданумен қатысты, хабарламалардың, сұраныстардың бағытын, қызметтерді көрсету, Пайдаланушыдан сауалдарды және өтінімдерді өндеуді қоса алғанда кері байланысты Пайдаланушымен орнатуы.

4.1.4. Алаяқтықты алдын алы, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Пайдаланушының орналасқан жерун анықтау.

4.1.5. Пайдаланушымен ұсынылған жеке деректердің толықтығын және дұрыстығын растауы.

4.1.6. Егер Пайдаланушы тіркеулік жазбаны құруға келісімі берген болға жағдайда, сауданы жасау үшін тіркеулік жазбаны құруы.

4.1.7. Тапсырыстың күйі жөнінде пайдаланушының хабарландыруы.

4.1.8. Төлемдердің алуы мен өндеуі, салықтың немесе салықтық жеңілдіктердің растауы, төлемнің дауласуы, Пайдаланушымен кредиттік желісін алуға құқықты анықтау.

4.1.9. Пайдаланушыға интернет-дүкенді қолданумен байланысты мәселелерді туындау кезінде тиімді техникалық және клиенттік қолдауын ұсынуы.

4.1.10. Оның келісімімен Пайдаланушыға интернет-дүкеннің атынан немесе интернет-дүкеннің серіктестіктер атынан жаңалық таратуы, бағалар және өзге де мәліметтер жөнінде ақпараттарды, арнайы ұсыныстарды, өнімдердің жаңартуларын ұсыну.

4.1.11. Пайдаланушының келісімімен жарнамалық қызметін жүзеге асыруы.

4.1.12. Өнімдерді, жаңартуларды және/немесе қызметтерді алу мақсатында интернет-дүкеннің серіктестік сервистеріне немесе сайттарына Пайдаланушыға қолжетімділікті ұсыну.

5. ЖЕКЕ АҚПАРАТТАРДЫ ӨНДЕУ МЕРЗІМДЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ

5.1. Пайдаланушының жеке деректерінің өндеуі осындай құралдарды қолданусыз немесе автоматтандыру құралдарын қолданумен жеке деректердің ақпараттық жүйелерінде, кез келген заңдық әдісімен жеке деректерді өндеуіне келісімде көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

5.2. Пайдаланушы, интернет-дүкеннің Әкімшілігі Тауардың жеткізуін қоса алғанда, интернет-дүкенде рәсімделген Пайдаланушының тапсырысты орындау мақсатында ерекше, үшінші тұлғаларға, курьерлік қызметтерге, пошталық байланыстың ұйымдарына, электрбайланыстың операторларына жеке деректерді жіберуге құқылы.

5.3. Пайдаланушының жеке деректері Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған тәртіпте және негіздер бойынша ғана Қазақстан Республикасының мемелекеттік биліктің уәкілетте органдарына жіберілуі мүмкін.

5.4. Жеке деректерді жариялау немесе жоғалтқан кезінде интернет-дүкеннің Әкімшілігі жеке деректерді жариялау немесе жоғалтқан жөнінде Пайдаланушыны ақпараттандырады.

5.5. Интернет-дүкеннің әкімшілігі таратудан, көшіруден, бұғаттаудан, өзгертуден, жоюдан, кездейсоқ немесе заңсыз қолжетімділіктен, сондай-ақ үшінші тұлғалардың өзге же заңсыз әрекеттерден Пайдаланушының жеке деректерін қорғау үшін техникалық және қажетті ұйымдық шараларды қабылдайды, сондай-ақ:

 • жеке деректерді өндеуін ұйымдастыру үшін жауапты тұлғаларды тағайындауы;
 • 94-V «Жеке деректер және оның қорғау жөнінде» 2013 жылдың 21 мамырынан Қазақстан Республика Заңнының жеке деректерді өндеуінің сәйкестігі және онымен нормативтік құқықтық актімен, жеке деректерді сақатуға арналған талаптарымен, локальдік актімен сәйкес қабылданған ішкі бақылау мен аудитті жүзеге асыру;
 • тікелей жеке деректердің өндеуін жүзеге асыратын қызметкерлерді жеке деректер жөнінде Қазақстан Республикасының заңнамасының ережелерімен, соынмен қатар жеке деректерді қорғауға қатысты талаптармен, жеке деректерді өндеуге қатысты оқшау әрекетімен және (немесе) көрсетілген жұмыскерлерді оқытумен таңыстыру.
 • жеке деректердің ақпараттық жүйелерінде олардың өндеу кезінде жеке деректердің қауіпсіздігінің төнетін қауіптерді анықтау;
 • жеке деректердің ақпараттық жүйелерді пайдалануына енізуге дейін жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қабылданатын тиімділіктің бағалауы;
 • жеке деректердің машиналық тасығыштардың есебі;
 • жеке деректерге рұқсатсыз қолжетімділіктің фактілерінің анықтау және шараларды қабылдаумен;
 • оларға рұқсатсыз қолжетімділіктің жою немесе өзгертілген салдарында жеке деректердің қалпына келтіруі;
 • жеке деректердің ақпараттық жүйесінде өнделетін, сондай ақ жеке деректердің ақпараттық жүйесінде жеке деректермен жасалатын барлық әрекеттерді ескеру мен тіркеуді қамтамасыз етумен жеке деректерге қолжетімдік ережелерін орнатуы;
 • жеке деректердің ақпараттық жүйелердің қорғау деңгейін және жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қабылданатын шараларымен бақылау.

5.6. Интернет-дүкеннің әкімшілігі Пайдаланушімен бірге Пайдаланушының жеке деректерді жариялаумен немесе шығындармен туындаған, өзге де теріс салдарын немесе шығындарды жою бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды.

6.ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

6.1. Пайдаланушы міндетті:

6.1.1. Интернет-дүкенді қолдану үшін қажетті жеке деректер жөнінде ақпаратты ұсынуға.

6.1.2. Осы ақпаратты өзгерту жағдайында жеке деректер жөнінде ұсынылған ақпаратты толықтыруға, жаңартуға.

6.2. Интернет-дүкеннің әкімшілігі міндетті:

6.2.1. Құпиялылық осы Саясаттың 4 тармағында көрсетілген мақсаттар үшін тікелей алған ақапаратты қолдануға.

6.2.2. Құпиялылық ақпаратты құпияда сақтауын қамтамасыз ету, Пайдаланушыны алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жарияламауға, сондай-ақ сату, ауыстыруды, жариялауды, немесе осы Құпиялылық Саясаттың 5.2 және 5.3 тармақшасын қоспағанда Пайдаланушының жіберілген жеке деректерін өзге де ықтимал әдістерімен жариялауын қамтамасыз ету.

6.2.3. Қолда бар іскерлік айналымда осындай ақпарат түрін қорғау үшін әдетте қолданатын, тәртіпке сәйкес Пайдаланушының жеке деректердің ұүпиялылығын қорғау үшін қауіпсіздік шараларын қабылдау.

6.2.4. Пайдаланушының немесе оның заңдық өкілінің немесе заңсыз әрекеттерді немесе дерексіз жеке деректерді анықтау жағдайында тексеріс кезінде жеке деректердің субъектілер құқығын қорғау бойынша уәкілетті органның өтініш берген сәтінен тиісті Пайдаланушыға жататын жеке деректердің бұғаттауын жүзеге асыру.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Өзіннің міндеттерін орындамаған «KDV Қазақстан» ЖШС осы Құпиялылық саясаттың 5.2, 5.3 және 7.2 тармақшасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес жеке деректердің заңсыз қолданумен байланысты пайдаланушымен келтірілген шығындар үшін жауапты.

7.2. «KDV Қазақстан» ЖШС Құпиялылық ақпаратты жариялау немесе жоғалтқан жағдайда , жауапты болмайды, егер осы құпиялылық ақпарат:

7.2.1. Оның жоғалту немесе жариялауға дейін жария игілігі болса.

7.2.2. «KDV Қазақстан» ЖШС рны алу сәтіне дейін үшінші тараптан алынған болса.

7.2.3. Пайдаланушының келісімімен жарияланған болса.

8. ДАУЛАРДЫҢ ШЕШІЛУІ

8.1. «KDV Қазақстан» ЖШС мен интернет-дүкеннің Пайдаланушы арасында қарым-қатынастан туындайтын даулар бойынша талап арызбен сотқа жүгіну алдында, наразылықты (ерікті түрде дауды реттеу жөнінде жазбаша ұсынысты) ұсыну міндетті болып табылады.

Наразылықты алушы наразылықты алу күннен бастап бес жұмыс күн ішінде жазбаша түрде оның қарастырылу нәтижелер жөнінде наразылықтың өтініш берушіні хабарландырады.

8.3. Дауларды шешуіне жетпеген кезінде Қазақстан республикасының қолданыстағы заңнамасымен сәйкес «KDV Қазақстан» ЖШС орналасқан орны бойынша сотқа қарауына жіберілетін болады.

9. ҚОСЫМША ШАРТТАР

9.1. Құпиялылықтың осы Саясатындағы өзгертулер Пайдаланушының келісімсіз енгізіледі.

9.2. Құпиялылықтың жаңа Саясаты интернет-дүкенде, егер өзгешесі құпиялылықтың Саясатының жаңа басылымымен қарастырылмаған кезде, оның орналасу сәтінен күшіне енеді.

9.3. Құпиялылықтың осы Саясаты бойынша барлық ұсыныстарды немесе сұрақтарды электрондық поштаның мекен-жайы бойынша хабарлау қажет: info@kdvonline.kz


 

Сұрақтарды info@kdvonline.kz мекен-жайы бойынша немесе +7-727-317-20-44 телефоны бойынша қоюға болады.